عاطفه رضوی در نمایشگاه عکس ابراهیم حقیقی با عنوان " ایران در آینه " - وبلاگ عاطفه رضوي وبلاگ عاطفه رضوي