/ 1 نظر / 9 بازدید
سارا شکری

سلام نیلوفر جون استدعا دارم به احترام عزیزان پرپرشده ات پروانه های درقید حیاتت یرای روح سوسن خواهر پرپر شده ام فاتحه ای سردهید. مستدام باشید سارا شکری[گل][گریه][گل]